Bestyrelsen

Dette er bestyrelsen. Kontaktoplysninger er under hvert medlem, hvis du har brug for at få fat i os.

Lendy Mølgaard
Formand

Munkebakken 1
Lendy@profibermail.dk

Mobil: 2781 2595

Henrik Ravn
Næstformand

Munkevænget 14
Hivc36@gmail.com

Mobil: 6029 6718

Svend Otto Christensen
Kasserer

Søndermarksvej 4
sochund@stofanet.dk

Mobil: 2091 8556

Britta Mølgaard
Sekretær

Munkebakken 1
Britta@profibermail.dk

Mobil: 2064 5353

Pernille C. Sørensen
Bestyrelsesmedlem

Overbyvej 8
pb@pbregnskab.dk

Mobil: 2622 9137

Torben Møller
Bestyrelsesmedlem

Fredericiavej 432
floridorblomster@gmail.com

Mobil: 6038 7204

Kurt Sørensen
Bestyrelsesmedlem

Tårnet 5
Taarnet5@gmail.com

Mobil: 3072 2581

Arne Mortensen
Suppleant

Klosterbakken 14
hrarnemortensen@gmail.com

Mobil: 4243 0288